13/09/2015

Villreinjegere med jaktkort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag kan i perioden fra og med mandag 14. til og med fredag 18. august jakte i hele Vingelen Sameie sitt jaktområde, samt i jaktområdet Magnillsjøan. Forutsetningene er som følger:

- Maks 5 jeger pr. dag pr. område. Jegerne må velge område (ikke begge), det skal aldri være mer enn 5 Dalsbygda-jegere pr. område.

- Alle som ønsker å benytte seg av overgangsavtalen må varsle/spørre Dalsbygda Jaktlag om dette dagen/kvelden før, DJ rapporterer navn på jegerne til Vingelen sameie hver kveld. Kontaktperson i Dalsbygda Jaktlag er leder Kjetil Eggen, tlf 90839646.

- Alle dyr som felles skal veies i Vingelen, og hele hodet skal fremvises på veiestasjonen (obs, gjelder alle dyrekategorier).

- Jaktkort og kjeve skal leveres på Dalsbygda Jaktlag sin veiestasjon, melding om felt dyr skal sendes DJ via websiden som vanlig.

- Det er tillatt å kjøre inn/ut av Vingelen/Magnillsjøan for de 5 jegerne pr. dag.

Lykke til!