08/09/2015

Av kvoten på 81 dyr har jegerne med kort utstedt av Dalsbygda Jaktlag til nå felt kun 30 dyr. Uheldig vindretning og reinsdyras uvanlig raske forflytninger har gjort det vanskelig for jegerne, men det er fortsatt 12 dager igjen av jakta! Det er meldt gunstig vindretning (Sør-Østlig) fra torsdag kveld til tirsdag/onsdag neste uke, så nå må jegerne benytte anledningen og komme seg ut i fjellet, vi forventer mye dyr i terrenget hele denne perioden.

PS: De av jegerne som ønsker det kan levere sine jaktkort på jaktlagskontoret eller i jaktlagets postkasse, så vil vi forsøke å få andre jegere til å overta kortene. Det er IKKE anledning til å overdra/videreselge jaktkort uten at Dalsbygda Jaktlag formidler dette og skriver jegerkontrakt med den som overtar jaktkortet.