01/09/2015

Vingelen sameie åpnet i dag for at storbukkjegere med fellingstillatelse utstedt av Dalsbygda Jaktlag kan kjøre bil inn og ut av terrenget i Vingelen. Avtalen gjelder til og med 9. september. Husk at dyr som felles i Vingelen primært skal veies der, og at kjeve/jaktkort uansett skal leveres i Dalsbygda som vanlig.

Jaktrapport skal leveres via våre websider etter endt jakt, dette gjelder selv om det ikke felles dyr.