25/08/2015

Villreinen har så langt i jakta oppholdt seg langt vest og sør i Forollhogna-området, kun et fåtall dyr (i hovedsak bukker) har vært inne på Dalsbygda Jaktlags vald siden jakta startet den 20. august. På tross av svært gode overgangsavtaler med både Vingelen FO-12 og Kvikne FO-1 har svært få av våre jegere felt sitt dyr så langt.

Det er ikke meldt noen vesentlig endring i vindretningen, så de store flokkene vil neppe komme inn i Dalsbygda den nærmeste tiden. Vi oppfordrer derfor jegerne til å benytte overgangsavtalene, ta bena fatt og jobbe litt ekstra for å få tatt ut dyra. De av jegerne som har lite tid til disposisjon kan om ønskelig levere jaktkortet på jaktlagskontoret. Vi har lange ventelister, og vil relativt sikkert kunne bidra til å få noen til å overta jaktkort.

Kontoret er betjent tirsdager og onsdager mellom 08.00 og 16.00, tlf 95202504 er alltid betjent.