27/07/2015

Resultatet fra årets kalvetelling er klar. Tellinga ble gjennomført torsdag 2. juli. I Forollhogna fotograferte Roy Andersen fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) 19 hoper med til sammen 1365 dyr fordelt på 824 simle/ungdyr, 487 kalver og 54 bukker. Dette ga et resultat på 59,1 kalver per 100 simle/ungdyr. Bildet nedenfor viser et utsnitt av en av mange fostringshoper i området Hestfjellet-Grøntjønnan-Bratthøa. Telleresultatet viser at kalvinga har gått greit til tross for den sure og kalde våren.

KALVTELLING

Område

Dato

Af

Tot

SU

K

B


Forollhogna

02.07.2015

19

1365

824

487

54

59,1

Knutshø

27.06.2015

2

1269

869

377

23

43,4

Snøhetta øst

27.06.2015

6

1479

1032

440

7

42,6

Snøhetta vest

27.06.2015

2

289

196

93

0

47,4

Ottadalen nord

27.06.2015

2

813

561

216

36

38,5

Rondane nord

02.07.2015

3

1149

801

327

21

40,8

Rondane sør

02.07.2015

1

1351

896

440

15

49,1