08/06/2015

Ettersøkskurset vil gi deg kompetanse til å kunne gjennomføre ettersøk på eget jaktlag eller på vegne av andre. Kurset vil tilfredsstille kravene for de som tar på seg ettersøk for det offentlige, også etter 1.april 2016. Kurset går også grundig gjennom skuddplassundersøkelser og sikkerhet/human avlivning i ettersøkssituasjoner. Dalsbygda Jaktlag oppfordrer alle elgjaktlag til å melde seg på kurset, naturligvis også de som vil gå ettersøk på rådyr og hjort.