02/06/2015

Dalsbygda Jaktlag opplever stor etterspørsel etter jakt hos oss, og har et stort antall søknader å behandle. Alle søkere som har levert søknad innen fristen vil bli kontaktet i form av brev eller telefon/epost så snart som praktisk mulig. Søknader innkommet etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.