25/03/2015

24.mars 2015 kl 19:30, Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag Sa er et viktig forum. 42 stemmeberettigede
møtte opp.

Ny daglig leder/sekretær i Dalsbygda Jaktlag er Roar Eckermann. Han har vært
i stillingen siden 1.august 2014.

Fra venstre: Tor Idar Galåen (møteleder), Vegar Lillebakken, avtroppende
styreleder, Kjetil Eggen, nestleder og påtroppende leder, Geir Østgårdsgjelten,
styremedlem, Kjell Erik Brynhildsvoll, styremedlem og Ivar Ryen, kasserer.

Valget var enstemmig. Kjetil Eggen overtar som leder etter Vegar Lillebakken.
Sistnevnte hadde frasagt seg gjenvalg etter seks år i styret. Men, Vegar ble
likevel overtalt til å ta fatt på ytterligere ett år i jaktlagets styre, nå som
styremedlem.

Som takk for jobben som styreleder (og tidligere kasserer) i Dalsbygda Jaktlag,
fikk Vegar en flott kniv laget av Rolf Egil Krog (Daltinn). Denne satte han stor
pris på. Styret består nå av følgende personer: Kjetil Eggen, leder, Vegar 
Lillebakken, Ivar Ryen, Kjell Erik Brynhildsvoll, Geir Østgårdsgjelten og Ingulf
Os (repr. for Såttåhaugen). Varamedlemmer til styret er: Knut Ole Brynhildsvoll,
Jan Arvid Aamo, Rolf Øvrum og Steinar Ytterhaug.