09/03/2015

Årsmøtet avholdes i Dalsbygda Samfunnshus tirsdag 24. mars 2015 kl. 19.30

Sakliste:

1. Konstituering av årsmøtet

2. Årsmelding 2014

3. Regnskap 2014

4. Likningsmyndighetene, skatteplikt for jaktlaget

5. Vurdering av fremtidige vedtektsendringer

6. Orientering om status og planer for drivstoffanlegget

7. Tildeling av fondsmidler


- Drivstoffanlegget

- Bro over Snudda til Hematenga

- Vekst Os AS, driftsstøtte

- Dalsbygda Samfunnshus, handicaptoalett

- IL Nansen, nytt O-kart over Gruvåsen

8. Innkomne saker

9. Budsjett for driftsåret 2014-2015

10. Valg

11. Avslutning v/leder


Enkel servering,

Styret

Medlemmer, som ønsker det, kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel f.o.m 17. mars – mot å kvittere på medlemsliste.