03/03/2015

Dalsbygda Jaktlag mener at reinsjegerne i Forollhogna kan gjøre lisensfellinga av jerv mer effektiv, men da må fellingsperioden starte tidligere.

Reinsjakta starter 20. august, og da er fjellet fullt av jegere. Det er ca 700 reinsdyrjegere i Forollhogna, ca 80 bare i Dalsbygda. Reinjegerne melder hver høst om at de observerer jerv, og at valpene i slutten av august er ute og jakter lam på egen hånd. Med lisensjakt som starter tidligere, kan det være mulig å få tatt ut jerv i områder som er prioritert for beitedyr der det egentlig ikke skal være ynglinger, slik som på Hedmark-siden av Forollhogna.

Dalsbygda Jaktlag viser til at lisenskvoten for jerv ikke fylles, og tar til orde for mer effektiv jakt. Det er veldig krevende å jakte jerv på senhøsten, den er ekstremt sky og svært vanskelig å finne. Reinsjegerne hadde kunne hjelpe bra til når de er ute på reinsdyrjakt tidlig på høsten, men 10. september når lisensjakta på jerv åpner, er de fleste ferdige med reinsjakta. Dalsbygda Jaktlag har ikke eksakte tall, men tror at 30–40 prosent av reinjegerne har registrert seg som lisensjegere. Vi ønsker enda flere, og oppfordrer alle reinsjegerne til å registrere seg.

I områdene som Dalsbygda Jaktlag forvalter, er det ikke tatt ut lisensjerv i år. Om man skal jakte på sporsnø, er det langt inn til områdene hvor jerven har sine trekkruter. Ca fire timer på ski i fjellet hver veg på en tid av vinteren med lite dagslys, det sier seg sjøl at svært få driver med det, vi mener derfor at jakttidsrammen for jerv må endres slik at reinjegerne får ta ut jerv under den ordinære reinsdyrjakta.

Tispevalpen som Roar Eckermann og Vegar Lillebakken her viser frem ble felt av Vegar den 20. august 2011 under skadefelling etter sauetap i Forollhogna.

jerv