25/02/2015

Mandag åpner Artsdatabanken sin foreløpige liste med statusen til de aktuelle artene i Norge for innsyn, skriver Aftenposten.

Både li- og fjellrypa er her i klassen «nær truet» – noe som betyr at artene vil få en spesiell oppmerksomhet fra den offentlige forvaltningen. Den endelige rødlisten kommer til høsten. Det betyr neppe noen øyeblikkelig stans i rypejakten, men kan være et første skritt på veien.

– I løpet av 15 år har rypebestanden sunket, og i løpet av de siste ti årene er den nærmest halvert, sier seniorforsker John Atle Kålås ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, ansvarlig for vurdering av hønsefuglene. Både li- og fjellrype er i klassen "nær truet" og får status som rødlistet. Et kriterium for å havne på listen er at bestanden skal ha blitt redusert med minst en tredjedel i løpet av de siste 10 årene.

Dalsbygda Jaktlag har drevet rypetaksering og aktiv forvaltning av rypebestanden siden 1993, og ser ikke like «svart» på situasjonen som forskerne hos NINA. Vi opplever stadige svingninger i bestanden, men ser ingen generell nedgang i rypebestanden i våre områder, noe de gode takseringene senest i 2014 bekreftet.

fjellrype