10/02/2015

Årsmøtet avholdes på Dalsbygda Samfunnshus den 24. mars 2015 klokken 19.30.

Saker som ønskes behandlet må være innsendt på mail til jaktlaget@dalsbygda.no evt pr. brev mottatt av styremedlem eller daglig leder i Dalsbygda Jaktlag innen mandag 2. mars. Fullstendig utlysning med saksliste legges ut på websiden og kunngjøres ved oppslag onsdag 4. mars.