21/01/2015

All jakt i Dalsbyda Jaktlags forvaltningsområde er nå lyst ut og åpnet for søknad.
Alle søknader skal i år leveres ved å fylle ut skjema på våre websider, dette for å sikre at søkere har tilstrekkelig informasjon, hindre skrivefeil, sikre jaktlaget tilstrekkelig informasjon om søkeren, og for å sikre at alle frister overholdes.