14/12/2014

Styret i Dalsbygda Jaktlag minner om søknadsfristen for tildeling av driftsmidler, fondsmidler og midler fra næringsfond i 2014 (gjelder lag, foreninger og andre med tilknytning til Dalsbygda). Søknaden må sendes innen 31.12.2014 til: Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 DALSBYGDA