03/12/2014

Styret i Dalsbygda Jaktlag har besluttet å tilby innenbygds jegere vinterjakt på småvilt (rype og hare).

Det er godt med småvilt i seterdalene og fjellet i år, så styret finner grunnlag for å tilby de ivrigste jegerne muligheten til noen fine vinterdager med ski og børse.

Jaktperioden er fastsatt fra 1. januar til 28. februar 2015, prisen er fastsatt til kr. 200,- for hele perioden.

Det skilles ikke mellom jakt med og uten hund eller hvilken art det skal jaktes på. Det kan jaktes i alle jaktområdene, med unntak av at det ikke skal jaktes på rype i områdene Vanngrøfta Sør, Vanngrøfta Nord, Rabblia og Kløftåstangen som alle ble fredet tidligere i høst pga liten bestand.

Jaktkortene selges utelukkende på jaktlagskontoret, tirsdager og onsdager fra klokken 08.00 til klokken 16.00.

Baglimit på rypa er som tidligere, maks 4 ryper pr. dag.