Dalsbygda Jaktlag SA

Mosengveien 490, Meierigården, 2552 Dalsbygda

Siste nytt

Dalsbygda Jaktlag SA skal fra høsten 2024 ta i bruk Hønsefuglportalen i sitt takseringsarbeid, og inviterer i samarbeid med NJFF-Hedmark til takseringskurs for rype og skogsfugl. Vi hadde et kurs med god deltagelse den 10. april, og gjennomfører nå ytterligere ett kurs for at alle skal få muligheten til å delta. Kurset avholdes på Kølbua

Les mer

ÅRSMØTE I DALSBYGDA JAKTLAG SA AVHOLDES TIRSDAG 2. APRIL 2024 KLOKKEN 19.30 PÅ DALSBYGDA SAMFUNNSHUS. Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet: Registering av fremmøtte, godkjenning av fullmakter, innkalling og saksliste. Valg av sekretær og to personer til å signere protokollen. Sak 2. Årsmelding 2023. Gjennomgang av årsmeldingen: Sak 3.  Styrets årsberetning, regnskap 2023 og budsjett

Les mer

Dalsbygda Jaktlag SA skal fra høsten 2024 ta i bruk Hønsefuglportalen i sitt takseringsarbeid, og inviterer i samarbeid med NJFF-Hedmark til takseringskurs for rype og skogsfugl. Kurset avholdes på Kølbua Cafè i Dalsbygda den 10. april kl. 18.30-22.00. For å kvalitetssikre takseringsarbeidet legges det opp til å kurse alt takseringsmannskap som skal ut i felt

Les mer

Dalsbygda Jaktlag har i over 30 år taksert rypebestanden i forkant av rypejakta. Takseringsresultatene utgjør selve fundamentet i den bærekraftige forvaltningsmodellen vi baserer vår virksomhet på. Takseringsarbeidet som er nedlagt i Dalsbygda frem til nå, med det påfølgende forvaltningsregimet som er etablert har fått nasjonal oppmerksomhet, og kan vise til mindre svingninger i rypebestanden og

Les mer

Jakttider i Dalsbygda

Grevling og Ringdue

21/8

Rype og annet småvilt

10/9

Elg og rådyr

25/9

And, due og gås

10/8

Vær oppmerksom på at Dalsbygda Jaktlag har spesielle bestemmelser knyttet til pause i elgjakten, jakttid på villrein, rype, hare og bever. Ta kontakt ved spørsmål.

Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt og fangst innen Dalsbygda private grunneierområde.

Forvaltningsområdet er på 350 700 dekar med jakt på elg, villrein, hjort, rådyr, rype, hare og bever. Forvaltningen skjer ved takseringer, salg av jaktkort og ved utleie av småviltfelt for inntil fem år.

Organisasjonsnummer: 970 572 929
Navn/foretaksnavn: Dalsbygda Jaktlag SA
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Forretningsadresse: 2552 Dalsbygda
Kommune: Os i Østerdalen

Er du interessert i oss og hva vi driver på med? Ta en tur innom våre lokaler i Meierigarden sentralt plassert i Dalsbygda. Lurer du på noe kan du også ta kontakt.

Overnatting i Dalsbygda

Det er gode muligheter for å få leie setrer og hytter i Dalsbygda, både under jakten og til andre tider på året.

Vi har samlet informasjon om de forskjellige tilbudene som du kan se under.

Last ned oversikt over overnattingsteder i Dalsbygda