Dalsbygda Jaktlag SA

Mosengveien 490, Meierigården, 2552 Dalsbygda

Siste nytt

Dalsbygda Jaktlag tilbyr vinterjakt på rype i perioden fra 7.januar til 28.februar. Utenbygds jegere tilbys dagskort for fritt antall dager, pris kr. 400,- pr dag. Det kan kjøpes kort til Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen Nord. Innenbygds jegere kan kjøpe jaktkort for hele perioden, kr. kr. 400,- for jakt fra 7.januar til 28.februar 2022 i hele

Les mer

Dalsbygda Jaktlag vil i år åpne for søknader via Inatur.no fra og med 15.januar, dvs noe senere enn normalt. Søknadsfristene forlenges tilsvarende, til den 31.mars 2022 for utenbygds rypejegere, og 31. mai 2022 for all annen jakt. Det er i år endel endringer i jaktkort og tildelingskriterier, vi ber søkerne om å sette seg godt

Les mer

Dalsbygda Jaktlag har i 2021 hatt et godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda. Tiltak som det kan gis støtte til. Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller annen virksomhet i lagets område. Skjøtselstiltak knyttet til viltstell, fiskestell,

Les mer

Villreinjakta 2021 ble avsluttet den 20.september. Årets jakt har vært preget av at dyra ofte har beveget seg i store flokker, og forflyttet seg raskt mellom ulike beiteområder. Jegere med jaktkort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag har kunnet nyte godt av samarbeidsavtalene vi har med våre naboterreng, så det har vært gode muligheter for å finne

Les mer

Jakttider i Dalsbygda

Grevling og ringdue
21/8
Les mer om rovviltjakt

Rype og annet småvilt
10/9
Les mer om rypejakt

Elg og rådyr
25/9
Les mer om elgjakt

Grevling og Ringdue

21/8

Rype og annet småvilt

10/9

Vær oppmerksom på at Dalsbygda Jaktlag har spesielle bestemmelser knyttet til pause i elgjakten, jakttid på villrein, rype, hare og bever. Ta kontakt ved spørsmål.

Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt og fangst innen Dalsbygda private grunneierområde.

Forvaltningsområdet er på 350 700 dekar med jakt på elg, villrein, hjort, rådyr, rype, hare og bever. Forvaltningen skjer ved takseringer, salg av jaktkort og ved utleie av småviltfelt for inntil fem år.

Organisasjonsnummer: 970 572 929
Navn/foretaksnavn: Dalsbygda Jaktlag SA
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Forretningsadresse: 2552 Dalsbygda
Kommune: Os i Østerdalen

Er du interessert i oss og hva vi driver på med? Ta en tur innom våre lokaler i Meierigarden sentralt plassert i Dalsbygda. Lurer du på noe kan du også ta kontakt.

Overnatting i Dalsbygda

Det er gode muligheter for å få leie setrer og hytter i Dalsbygda, både under jakten og til andre tider på året.

Vi har samlet informasjon om de forskjellige tilbudene som du kan se under.

Last ned oversikt over overnattingsteder i Dalsbygda